Офіційні правила

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Рекламної Акції «Програма лояльності «Сімейний гаманець»» у фірмових точках продажу ТМ «Наша Ряба»

 

1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення рекламної акції «Програма лояльності «Сімейний гаманець»» у фірмових точках продажу ТМ «Наша Ряба», терміни і поняття.

1.1. Організатором рекламної Акції «Програма лояльності «Сімейний гаманець»» у фірмових точках продажу ТМ «Наша Ряба» (надалі — «Програма лояльності») є ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361, адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 158), надалі — «Організатор».

1.2. Виконавцем Програми лояльності є ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361, адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 158), надалі — «Виконавець».

1.3.  Строки проведення Програми лояльності:  на постійній основі, починаючи з 01 жовтня 2014 року (надалі — «строк проведення Програми лояльності»).

1.4. Територія проведення Програми лояльності (Адресна Програма): Програма лояльності проводиться на території України лише у фірмових точках продажу ТМ «Наша Ряба», перелік яких вказаний на сайті www.ryaba.ua, (далі — «Місце проведення Програми лояльності»).

1.5. Бал — базова одиниця розрахунку в Програмі лояльності. Умови нарахування балів вказані в п.4 Правил.

1.6. Бонусні гривні — умовні одиниці винагороди, які Організатор/Виконавець Програми лояльності нараховує учасникам, що виконують умови Програми лояльності (надалі — «бонусні гривні»). Умови нарахування і використання бонусних гривень вказані в п.5 Правил.

1.7. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати строки проведення та територію проведення.

1.8. Адреси фірмових точок, що беруть участь у програмі лояльності «Сімейний гаманець» відображені в Додатку 1

 

2. Участь у Програмі лояльності.

2.1. Учасниками Програми лояльності можуть бути будь-які громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років), та які ретельно дотримуються виконання всіх умов Програми лояльності, зазначених в цих Правилах (далі — «Учасник» або «Учасники»).

2.2. Фактом заповнення паперової реєстраційної анкети кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних Правил.

2.3. На Учасника Програми лояльності поширюватимуться діючі Правила участі з усіма внесеними до них змінами з моменту одержання Картки постійного покупця.

2.4. Учасниками Програми лояльності не визнаються і не мають права брати участь у Програмі лояльності:

2.4.1. особи, яким на момент заповнення анкети ще не виповнилось 18 років;

2.4.2. особи, що не є громадянами України.

 

3. Умови участі у Програмі лояльності.

3.1.   Для участі у Програмі лояльності Учаснику необхідно протягом строку проведення Програми лояльності:

3.1.1. Отримати у продавця фірмової точки продажу ТМ «Наша Ряба» (далі — ФТП) Стартовий пакет Учасника Програми лояльності, що містить інформаційний буклет із відривною реєстраційною анкетою та Картку постійного покупця (надалі — «Стартовий пакет»). У Стартовому пакеті номер Картки постійного покупця та номер реєстраційної анкети однакові;

3.1.2. Заповнити реєстраційну анкету, зробивши будь-яку позначку в полі «вступ до Програми лояльності», та залишити її у скриньці для реєстраційних анкет у місці проведення Програми лояльності;

3.1.3. Використовувати Картку постійного покупця, здійснюючи кожну наступну покупку будь-яких товарів у ФТП, для нарахування балів на Картку, окрім переліку товарів, визначеному в п.4.8 даних Правил.

3.2. У разі, якщо в процесі заповнення реєстраційну анкету буде зіпсовано, Учасник може отримати у продавця ФТП додаткову реєстраційну анкету без Картки постійного покупця. У цьому випадку Учасник повинен вказати номер отриманої зі Стартовим пакетом Картки постійного покупця у полі «Картка постійного покупця №» додаткової реєстраційної анкети.

3.3. Після отримання заповненої реєстраційної анкети Організатор/Виконавець перевіряє дані, внесені в анкету, та активує її протягом 14 календарних днів з моменту її заповнення.

3.4. Активованою вважається анкета, в якій коректно заповнені всі обов’язкові поля, що позначені (*).

3.5. У разі, якщо дані в реєстраційній анкеті неповні або некоректно заповнені, представник Виконавця телефонує Учаснику з метою отримання повної необхідної інформації.

3.6. У разі, якщо анкета не активована, через 20 календарних днів після здійснення першої покупки з використанням картки на чеку буде відображена така інформація: «Ваша анкета не активована. Деталі за телефоном 0 800 500 001». Після того, як анкета буде активована, на чеку буде відображене прізвище, ім'я та по батькові власника Картки постійного покупця.

3.7. Право на отримання бонусних гривень мають лише ті Учасники, анкети яких є активованими.

3.8. Учасник Програми лояльності може користуватися перевагами Програми лояльності з використанням лише однієї активованої Картки постійного покупця.

3.9. Картка постійного покупця вважається активованою лише після здійснення покупцем першої покупки з її використанням.

3.10. Продавець ФТП, що здійснює розрахунок з покупцем, має право відмовити в участі y Програмі лояльності у наступних випадках:

3.10.1. відсутність технічної або іншої можливості для нарахування балів на момент звернення покупця (технічна несправність обладнання);

3.10.2. відсутність у наявності Стартових пакетів (для нових Учасників).

3.11. Учасник має право припинити свою участь у Програмі лояльності в будь-який час, зателефонувавши за номером Гарячої лінії: 0 800 500 001 (всі дзвінки зі стаціонарних  та мобільних телефонів по території України безкоштовні) та повідомивши оператору наступну інформацію: номер Картки постійного покупця, ПІБ, адреса проживання, дату народження та номер телефону, що був вказаний у анкеті та підтвердити в усній формі своє бажання припинити участь в Програмі лояльності. У цьому випадку членство Учасника в Програмі лояльності припиняється з моменту отримання повідомлення Учасника оператором Гарячої лінії, а бали анулюються, за умови згоди Учасника.

3.12. Для відновлення втраченої або пошкодженої Картки постійного покупця Учаснику необхідно протягом строку проведення Програми лояльності:

3.12.1. Зателефонувати на Гарячу лінію і повідомити оператору про необхідність блокування поточної картки. При цьому оператору потрібно надати наступну інформацію про себе: ПІБ, адреса проживання, дату народження та номер телефону, що була вказана в реєстраційній анкеті;

3.12.2. Якщо повідомлені особисті дані Учасника коректні, оператор блокує картку в системі. З цього моменту жодні дії з Карткою проводити неможливо. При цьому всі накопичені бали і бонусні гривні зберігаються на Картці;

3.12.3. Після блокування Картки звернутися до продавця фірмової точки продажу ТМ «Наша Ряба» для отримання нового Стартового пакету;

3.12.4. Заповнити реєстраційну анкету, зробивши будь-яку позначку в полі «відновлення Картки постійного покупця», та залишити її у скриньці для реєстраційних анкет у місці проведення Програми лояльності;

3.12.5. Всі накопичені бали і бонуси переносяться на нову (видану) картку протягом 20 робочих днів, з моменту заповнення нової анкети.

3.13. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки постійного покупця, якщо Учасник не повідомив про втрату Картки.

3.14. Якщо Учасник не повідомив Організатору/Виконавцю про необхідність блокування Картки постійного покупця в разі її втрати, крадіжки, тощо, бонусні гривні, що були несанкціоновано використанні з відповідної Картки, не повертаються.

3.15. Картка постійного покупця діє на постійній умові, за винятком випадків, вказаних в п.3.12 і 3.13, або до будь-якої іншої дати припинення дії Картки, згідно з діючими Правилами участі.

 

4. Нарахування балів

4.1. Для нарахування балів за покупки Учасник повинен пред’являти свою Картку постійного покупця на касовому терміналі у місці проведення Програми лояльності при здійсненні кожної покупки.

4.2. Бали нараховуються за купівлю будь-яких товарів у ФТП, яка бере участь в Програмі лояльності, окрім переліку, вказаному в п. 4.8.

4.3. При нарахуванні балів застосовуються наступні алгоритми обрахунку:

  • сума покупки — 13,43 грн, відповідно, кількість балів — 13,43.

4.4. Кількість накопичених Учасником балів вказується у чеку в рядку «Накопичено за місяць ххх. балів. Термін актуалізації балансу складає до 24 годин.

4.5. Нарахування балів відбувається за перші 5 (п’ять) покупок за один календарний день. На подальші покупки в цей день бали не нараховуються.

4.6. Кожен новий Учасник має можливість отримати додатково 400 балів за умови, що після  активації картки Учасник повинен здійснити додатково ще три покупки у ФТП протягом 14 календарних днів. При цьому в кожному з 4-х чеків серед придбаних товарів обов’язково має бути присутня продукція ТМ «Наша Ряба» на будь-яку суму. Для отримання додаткових 400 балів зараховується лише одна покупка на добу.

4.7. Організатор/Виконавець має право списувати бали з Картки постійного покупця у наступних випадках:

  1. бали були зараховані помилково;
  2. бали були зараховані за транзакцію, що була скасована;
  3. у випадку повернення товару;
  4. у разі виявлення шахрайства.

4.8. Бали не нараховуються на Картку постійного покупця при покупці тютюнових, алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

4.9. Накопичені бонусні гривні не можуть бути виплачені Учаснику готівкою.

 

5. Нарахування і використання бонусних гривень

5.1. Тривалість періоду, в який відбувається накопичення балів, складає 1 календарний місяць (надалі — звітний місяць).

5.2. Протягом перших 7 (семи) календарних днів місяця, що слідує за звітним, накопичені Учасником бали переводяться в бонусні гривні.

5.3. Бонусні гривні нараховуються у співвідношенні 1 бал — 0,01 бонусна гривня до використання.

5.4. Приклад переведення балів в бонусні гривні (окрім балів, нарахованих згідно п. 4.6. Правил) залежить від суми накопичених балів за 1 календарний місяць:

до 200 балів:  1 бал = 0,01 бонусна гривня до використання;

201-600 балів:  1бал = 0,01 бонусна гривня + 0,01 бонусна гривня додатково = 0,02 бонусні гривні до використання;

601 і більше:  1 бал = 0,01 бонусна гривня + 0,02 бонусні гривні додатково = 0,03 бонусні гривні до використання;

5.5. Бонусні гривні можуть бути використані для зменшення суми чека на відповідну кількість гривень при покупці курячої продукції ТМ «Наша Ряба» у місцях проведення Програми лояльності.

5.6. У випадку повернення, у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів», Учасником Програми придбаних товарів та отримання ним сплачених коштів, використані при цьому бонусні гривні будуть повернені на Картку, а бали нараховані за цю покупку списані протягом 24 годин після повернення товару. При цьому процедура повернення товару має обов’язково відбуватись з використанням Картки постійного покупця та при пред’явленні чека покупки.

5.7. Бонусні гривні нараховуються лише тим Учасникам, анкети яких є активованими.

5.8. Бонусні гривні можуть бути використані протягом 360 календарних днів з моменту нарахування.

5.9. Якщо бонусні гривні не були використані протягом періоду, вказаного в п.5.8, невикористані бонусні гривні списуються.

5.10. Кількість нарахованих бонусних гривень є подільною сумою.

5.11. Бонусні гривні можна використати для оплати повної суми чека або її частини за умови, що сума оплати грошима має становити не менше, ніж 0,01 грн.

5.12. Про кількість нарахованих бонусних гривень та можливість їх використання касир ФТП повідомляє Учасника при здійсненні ним покупки і пропонує використати бонусні гривні для зменшення суми поточного чека.

5.13. Організатор/Виконавець має право списувати бонусні гривні з Картки постійного покупця у наступних випадках:

  1. бонусні гривні були зараховані помилково;
  2. у випадку закінчення строку дії бонусних гривень, що вказаний в п.5.8 Правил;
  3. у разі виявлення шахрайства.

5.14. Накопичені бонусні гривні не можуть бути виплачені Учаснику готівкою.

  

6. Використання та зберігання персональних даних Учасників Програми лояльності

6.1. Підписуючи реєстраційну анкету Учасник надає Організатору/Виконавцю право збирати, реєструвати, накопичувати, обробляти, зберігати, адаптувати, змінювати, знищувати, поновлювати, знеособлювати, поширювати, використовувати свої персональні дані, внесені Учасником у реєстраційну анкету, у рамках і з метою реалізації Програми лояльності.

6.2. Обробка персональних даних Учасників Програми лояльності шляхом збору, систематизації, накопичення, зберігання, оновлення, зміни бази персональних даних відбувається в межах і спосіб встановлений законом України «Про захист персональних даних № 2297-VI від 01.06.2010 року».

6.3. Приймаючи участь в Програмі лояльності кожен Учасник Програми лояльності тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його ім’я та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані учасником Програми лояльності при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, та вказане використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Програми лояльності, створені під час проведення Програми лояльності та/чи у зв’язку з Програмою лояльності, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю.

6.4. Персональні дані учасників Програми лояльності будуть використовуватися виключно Виконавцем або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Програми лояльності та виключно в рамках проведення Програми лояльності, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Програмою лояльності.
Відносно всіх персональних даних, наданих учасниками Програми лояльності, Виконавець або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних  даних № 2297-VI від 01.06.2010 року».

 

7. Інші умови та визначення

7.1 Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором/Виконавцем Програми лояльності протягом усього терміну проведення Програмі лояльності. Зміна та/або доповнення Правил та умов Програми лояльності можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення  на веб-сайті www.ryaba.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на веб-сайті www.ryaba.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

7.2 Організатор/Виконавець залишає за собою право призупинити або припинити дію Програми лояльності в будь-який час, повідомивши про це учасників програми не пізніше, ніж за 14 календарних днів шляхом розміщення відповідної інформації в місцях проведення Програми лояльності.

7.3. Участь в Програмі лояльності автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Програми лояльності з даними Правилами. Порушення Учасником Програми лояльності цих Правил або відмова Учасника Програми лояльності від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Програмі лояльності. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких невирішених питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Програми лояльності. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті www.ryaba.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

7.5. Територія проведення Програми лояльності здійснюється згідно Адресної Програми, яка визначена в окремому Додатку до Правил та розміщена на сайті www.ryaba.ua. Кількість ФТП, що беруть участь у програмі лояльності можуть змінюватись, що буде визначено в окремому Додатку до Правил та на сайті www.ryaba.ua.